รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แข่งขันแต่งคำประพันธ์
ผู้ได้รับรางวัล : นายชวกรณ์ มณีรัตน์ ม.6/3
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แข่งขันแต่งคำประพันธ์

Page      | 1 |