รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท การแข่งขันกลอนสด
ผู้ได้รับรางวัล : นายชวินวิทย์ เพ็งอาทิตย์ ม.6/3 , นายอริยะ กู้บัณฑิต ม.5/9 , นายกันตวัฒน์ บวรวัฒนสานิช ม.5/9
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันกลอนสดเนื่องในงาน วันยุวกวี ครั้งที่ 38 ประจำปี 2558 จัดโดยสโมสรยุวกวีสมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ในวันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เกียรติพร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกลอนสด

Page      | 1 |