รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี
ผู้ได้รับรางวัล : ทีมรุ่น 12 ปี
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2558 รุ่นอายุ 12 ปี ระหว่างวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 1.เด็กชายธีรภาพ ทัศนสฤษดิ์ ม.1/3 2.เด็กชายธิติวุฒิ เกียรติธงเจริญ ม.1/4 3.เด็กชายชินวัตร แซ่ก๊วย ม.1/4 4.เด็กชายชนาธิป สันทองสังโยธิน ม.1/9 5.เด็กชายวรภพ ปกรณ์ธนภัทร ม.1/10 6.เด็กชายสิรภพ แสงมี ม.1/10 7.เด็กชายโชติวิทย์ เฟื่องธนากุล ม.1/10 8.เด็กชายศกลวัฒน์ คุ้มโภคา ม.1/10

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี

Page      | 1 |