รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภททีมชาย
ผู้ได้รับรางวัล : ทีมรุ่นอายุ 18 ปี
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปี 2558 รุ่นอายุ 18 ปี ระหว่างวันที่ 7 - 20 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก นายรชต ธีรัฐตินันท์ ม.6/9 นายกริญเดช ศักดิ์ศรี ม.4/8 นายปัญญา ทองโรจน์ ม.5/8 นายพีรนัฐ รัตนสมบูรณ์ ม.6/12

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภททีมชาย

Page      | 1 |