รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.1 - ม.3
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายศิวัช อิ่มรัตนรัก ม.2/1
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ "ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล" รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ระดับ ม.1 - ม.3

Page      | 1 |