รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.1 - ม.3
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายกิตติภพ พินิชการ ม.2/7
รายละเอียดผลงาน : การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ "ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล" รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทเดี่ยวซออู้ ระดับ ม.1 - ม.3

Page      | 1 |