นิทรรศการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
07 ส.ค. 2557 เวลา 08:30น. ถึง 08 ส.ค. 2557 เวลา 16:30น.