ธงประจำโรงเรียน


         มีเครื่องหมายประจำโรงเรียน เหนือคำว่า "เทพศิรินทร์" บนแถบสีเขียว - เหลือง 2 แถบ ซึ่งเป็นสีประจำวันพฤหัสบดีตามตำราพิชัยสงคราม และทั้งเป็นสีของดอกรำเพย