ข่าวบทความทางวิชาการ
รายงานการประเมินโครงการรำเพยสร้างสรรค์ : โครงงานบูรณาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน 156 คน] 2022-09-29
การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ DEBSIRIN MODEL [อ่าน 141 คน] 2022-09-29
ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงาน [อ่าน 1668 คน] 2018-11-22
กุหลาบแห่งแผ่นดิน วรรณกรรมประจำเขต [อ่าน 2177 คน] 2014-11-01
บทคัดย่อ การพัฒนาสื่อประสม รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 อ 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง Present Simple Tense และ Present Progressive Tense [อ่าน 1931 คน] 2014-06-01
บทคัดย่อ การพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาชีววิทยา ว 40243 เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก และการตอบสนองของพืช ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยใช้สื่อประสม [อ่าน 2416 คน] 2013-05-27
Page      | 1 |