ข่าวสมัครงาน/ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง
รับสมัครงานและประกาศผลการรับสมัคร [อ่าน 238 คน] 2022-05-10
ประกาศรับสมัครงาน [อ่าน 512 คน] 2022-04-27
ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 65 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร [อ่าน 11005 คน] 2022-02-06
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ DS Pre-test และ ขั้นตอนการเข้าสอบ [อ่าน 15847 คน] 2022-01-22
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 244 คน] 2021-12-07
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 300 คน] 2021-11-30
ประกาศรับสมัครงาน [อ่าน 803 คน] 2021-11-18
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสังคม [อ่าน 265 คน] 2021-11-06
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 436 คน] 2021-09-08
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ขยายเวลา) 2 ตำแหน่ง [อ่าน 369 คน] 2021-07-16
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูคณิตศาสตร์ [อ่าน 274 คน] 2021-05-12
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 476 คน] 2021-04-30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 265 คน] 2021-04-30
รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 1023 คน] 2021-04-20
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 299 คน] 2021-03-24
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |