ข่าวพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
เกียรติภูมิแห่งวันวาน : ๒๗ ต.ค. ๕๖ - ๘๒ ปี [อ่าน 5351 คน] 2013-10-27
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ฯเทพศิรินทร์ [อ่าน 4278 คน] 2013-10-02
เกียรติภูมิแห่งวันวาน : ๑๙ ก.ย. ๕๖ - ๙๐ ปี น สิยา โลกวฑฺฒโน [อ่าน 6516 คน] 2023-01-10
เกียรติภูมิแห่งวันวาน : ๙ ก.ย. ๕๖ - ๑๕๒ ปี วันคล้ายวันสวรรคต [อ่าน 3595 คน] 2013-09-03
เกียรติภูมิแห่งวันวาน : ๑๗ ก.ค. ๕๖ - ๑๗๙ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ [อ่าน 3460 คน] 2013-07-16
เกียรติภูมิแห่งวันวาน : ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ - ๑๓๕ ปี วันสถาปนาวัด [อ่าน 3478 คน] 2013-07-04
ครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนสยามสามไตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ [อ่าน 1755 คน] 2013-07-03
12 มิถุนายน 2556 คณะผู้เข้าชมจากธนาคารแห่งประเทศไทย [อ่าน 1192 คน] 2013-06-13
ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ๙ มิถุนายน ๕๖ [อ่าน 1257 คน] 2013-08-16
ยุวมัคคุเทศก์ร่วมช่วยพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนาวัดเทพศิรินทราวาสในวันวิสาขบูชา [อ่าน 1233 คน] 2013-06-13
สารคดีพระราชประวัติรัชกาลที่ 8 ตอนที่ 1-3 [อ่าน 2431 คน] 2013-06-25
สารคดีพระราชประวัติรัชกาลที่ 8 [อ่าน 1387 คน] 2013-06-25
ผอ.ปรเมษฐ์ โมลี มอบรางวัลให้แก่นักเรียนยุวมัคคุเทศก์ [อ่าน 1274 คน] 2013-05-29
บทความเรื่องราวประทับใจในพิพิธภัณฑ์ฯ(ต่อ) [อ่าน 1338 คน] 2013-05-20
พิพิธภัณฑ์ฯพร้อมเปิดบริการสำหรับนักเรียนและบุคคลทั่วไป [อ่าน 1512 คน] 2013-05-20
Page      | 1 | 2 | 3 |