หากสักวันหนึ่งได้มีโอกาสก้าวเข้ามาเยี่ยม ณ สถานสิขาสง่าพระนามแห่งนี้ ที่มีนามว่า "เทพศิรินทร์" สิ่งหนึ่งที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งคือการเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนที่มีอยู่มากมายหลายจุด อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และหลอมรวมศรัทธาของเราชาวเทพศิรินทร์