อาคารรัชมังคลาภิเษก

            ในปี พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นปีมหามงคลฉลองพิธีรัชมังคลาภิเษก ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ทรง เสวยสิริราชสมบัติยืนยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ทางโรงเรียนจึงได้จัดสร้าง อาคารรัชมังคลาภิเษก๒๕๓๑ เพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเฉลิมพระเกียรติ โดยได้ใช้อาคารนี้เพื่อป็นอาคารที่ทำการฝ่ายของปกครอง