สิ่งก่อสร้างอื่นๆ

            เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๘กำแพงด้านหน้าโรงเรียน เดิมเป็นกำแพงซี่รั้งเหล็กได้ทำการเปลี่ยนเป็นกำแพงทึบก่ออิฐถือปูน ต่อมาในสมัยพระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสองค์ที่๖ ได้ให้รื้อกำแพงทิ้งเปลี่ยน เป็นซี่เหล็กดังเดิม

            เมื่อปีพ.ศ.๒๕๐๗อาคารไม้หลังตึกแม้นนฤมิตร สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณอาคารหลังนี้ได้รับภัยจากสงครามพร้อม ตึกแม้นนฤมิตร แต่ยังสามารถที่จะบูรณะได้ จนในปีพ.ศ.๒๕๐๔ ได้รับเงินในการซ่อมแซม จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๙๓,๐๐๐บาท โดยพระธรรมธัชมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสองค์ที่ ๖ ขนามนามอาคารนี้ว่า"หัตถศิลป์"