ข่าวผู้ปกครอง
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบัญชี [อ่าน 54 คน] 2019-06-14
รับสมัครบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง [อ่าน 747 คน] 2019-06-14
Native English Speaker Vacancies [อ่าน 101 คน] 2019-06-14
ประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ ที่ไม่เคยรู้ [อ่าน 59 คน] 2019-05-23
ประวัติศาสตร์เทพศิรินทร์ ที่ไม่เคยรู้ โดย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ [อ่าน 445 คน] 2019-05-22
ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 92 คน] 2019-05-14
ประกาศการจัดซื้อหนังสือเรียน โครงการEP,MEP,IEP [อ่าน 132 คน] 2019-05-01
เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 2148 คน] 2019-04-22
ยกเลิกการจัดซื้อหนังสือเรียน ตามประกาศ วันที่ 9 เมษายน 2562 และ การจัดซื้อหนังสือเรียนครั้งที่ 2/2562 [อ่าน 707 คน] 2019-04-18
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 4771 คน] 2019-04-06
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 15862 คน] 2019-04-03
แนวปฏิบัติและตารางสอบคัดเลือกชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 5270 คน] 2019-03-30
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทความสามารถพิเศษ [อ่าน 7822 คน] 2019-03-27
ประกาศแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 3616 คน] 2019-03-26
รายงานจำนวนนักเรียนสมัครสอบคัดเลือกประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน 9411 คน] 2019-03-27
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |