ข่าวผู้ปกครอง
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ DS Pre-test และ ขั้นตอนการเข้าสอบ [อ่าน 13337 คน] 2022-01-22
กำหนด กิจกรรมการวันครู 2565 [อ่าน 45 คน] 2022-01-12
ตารางเรียนonsite และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน [อ่าน 2939 คน] 2021-12-30
DS Pre-test' 65 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 9481 คน] 2022-01-19
รับสมัครโครงการพัฒนาการศึกษา (เรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2/2564 [อ่าน 761 คน] 2021-11-11
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา [อ่าน 971 คน] 2021-11-06
รหัส Google Classroom ภาคเรียนที่2/2564 [อ่าน 4555 คน] 2021-10-31
ประกาศปรับเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 1192 คน] 2021-10-25
ประกาศเปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 [อ่าน 763 คน] 2021-10-23
ขอความอนุเคราะห์ทุกท่าน ทำแบบประเมินการมีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนออนไลน์ ปีการศึกาา 2564 [อ่าน 276 คน] 2021-10-01
มุทิตากตัญญูทิตา'๖๔ พิธีอำลานักเรียนและแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ [อ่าน 437 คน] 2021-09-17
การเรียนเสริมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ (ห้องเรียนทั่วไป) ม.1 - ม.3 [อ่าน 647 คน] 2021-09-13
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครอง และครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 691 คน] 2021-07-25
ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง [อ่าน 917 คน] 2021-08-11
การจ่ายคืนค่าบำรุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์ และค่าชุดนักเรียน [อ่าน 2101 คน] 2021-06-23
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |