ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
การรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 4301 คน] 2023-01-31
ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 66 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร [อ่าน 8230 คน] 2023-01-13
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ DS Pre-test'66 [อ่าน 6442 คน] 2023-01-06
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนเสริมหลักเลิกเรียน วันจันทร์ถึงศุกร์ [อ่าน 302 คน] 2022-11-01
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนเสริมหลังเลิกเรียน วันจันทร์ถึงศุกร์ [อ่าน 282 คน] 2022-11-05
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนเสริมหลังเลิกเรียน [อ่าน 720 คน] 2022-11-05
DS-Pretest'66 #โครงการทดสอบศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เพื่อเตรียมศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 7211 คน] 2022-12-14
ประกาศรายชื่อกิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1-3 [อ่าน 2020 คน] 2022-06-10
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียน [อ่าน 457 คน] 2022-06-03
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนเสริมหลังเลิกเรียน วันจันทร์ถึงพุธ [อ่าน 508 คน] 2022-06-03
รับสมัครนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนเสริมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ หลังเลิกเรียน [อ่าน 854 คน] 2022-06-03
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 5275 คน] 2022-05-16
กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 3412 คน] 2022-05-16
ตารางสอบและห้องสอบปรับพื้นฐาน วันที่ 3 พ.ค.2565 [อ่าน 3365 คน] 2022-05-01
ประกาศรับสมัครงาน [อ่าน 660 คน] 2022-04-27
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |