ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
ภาระงานและคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนที่ 1/2567 [อ่าน 636 คน] 2024-07-04
รับสมัคร ครูผู้สอน วิชา คอมพิวเตอร์ [อ่าน 369 คน] 2024-05-24
รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนเสริมหลังเลิกเรียน [อ่าน 495 คน] 2024-05-24
ประกาศผลการพิจารณาย้ายแผนการเรียน ของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 740 คน] 2024-05-23
การเรียนเสริมวันเสาร์ ชั้น ม.1-3 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 [อ่าน 4095 คน] 2024-06-13
ประกาศห้องเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2567 [อ่าน 11638 คน] 2024-05-13
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 4697 คน] 2014-03-06
สพฐ.ไม่แก้ไขประกาศรับนักเรียนปี 57 [อ่าน 2626 คน] 2013-11-01
ประกาศผลการคัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม) [อ่าน 5752 คน] 2013-05-15
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 [อ่าน 5659 คน] 2013-03-28
ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 [อ่าน 11509 คน] 2013-03-28
สรุปจำนวนผู้สมัครระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2556 [อ่าน 10452 คน] 2013-04-23
เลื่อนการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ CU-SSEPT ของนักเรียนชั้น ม.3/1 [อ่าน 2315 คน] 2013-03-17
ประกาศรายชื่อนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 [อ่าน 6385 คน] 2013-03-11
รับสมัครสอบเข้าศึกษาชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ:คณิต(เอแม็ท/ซูโดกุ) [อ่าน 5096 คน] 2013-03-19
Page      | 1 | 2 |