ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556


 บันทึกโดย Admin  28 มี.ค. 2556

ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2556

โปรแกรมวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ปีการศึกษา 2556

โปรแกรมศิลป์


ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้มาลงชื่อรายงานตัวรับเอกสารนัดหมาย
ในวันที่ 1 เมษายน 2556  เวลา 9.00 น.
ณ สำนักงานวิชาการ  อาคารเยาวมาลย์ ชั้น 4

ผู้เข้าชม : 5582