ข่าวทั้งหมด
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 677 คน] 2023-03-22
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1127 คน] 2023-03-22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป [อ่าน 3226 คน] 2023-03-21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ระดับม.4 [อ่าน 1570 คน] 2023-03-16
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1126 คน] 2023-03-15
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 754 คน] 2023-03-15
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 3345 คน] 2023-03-17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ระดับม.1 [อ่าน 2052 คน] 2023-03-15
รับสมัครครูอัตราจ้าง [อ่าน 64 คน] 2023-03-15
รายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชาติหรือทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนหรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน [อ่าน 84 คน] 2023-03-14
ผลการจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 20258 คน] 2023-03-14
ประกาศแผนการเรียน [อ่าน 1258 คน] 2023-03-14
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 2309 คน] 2023-03-14
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 3375 คน] 2023-03-14
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1022 คน] 2023-03-11
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |