ข่าวทั้งหมด
ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก สอวน.ชีววิทยา โอลิมปิก ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 2826 คน] 2022-11-11
เกียรติบัตรแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ​ ปีการศึกษา 2563และ 2564 [อ่าน 134 คน] 2022-11-02
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนเสริมหลักเลิกเรียน วันจันทร์ถึงศุกร์ [อ่าน 146 คน] 2022-11-01
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนเสริมหลังเลิกเรียน วันจันทร์ถึงศุกร์ [อ่าน 166 คน] 2022-11-05
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนเสริมหลังเลิกเรียน [อ่าน 296 คน] 2022-11-05
ตารางเรียนภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2565 [อ่าน 7782 คน] 2022-10-31
รายงานการประเมินโครงการรำเพยสร้างสรรค์ : โครงงานบูรณาการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2563 [อ่าน 77 คน] 2022-09-29
การพัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการโรงเรียนเทพศิรินทร์เพื่อเสริมสร้างทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้รูปแบบ DEBSIRIN MODEL [อ่าน 54 คน] 2022-09-29
DS-Pretest'66 #โครงการทดสอบศักยภาพนักเรียนระดับชั้น ป.4-6 เพื่อเตรียมศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 3688 คน] 2022-11-28
ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก สอวน.ชีววิทยา โอลิมปิก ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 40275 คน] 2022-09-21
สามารถสั่งซื้อสินค้าของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ผ่าน shopee ได้แล้ววันนี้ [อ่าน 654 คน] 2022-06-24
ประกาศรายชื่อกิจกรรมเรียนเสริมวันเสาร์ ห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1-3 [อ่าน 1921 คน] 2022-06-10
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมเรียนเสริมหลังเลิกเรียน [อ่าน 397 คน] 2022-06-03
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรียนเสริมหลังเลิกเรียน วันจันทร์ถึงพุธ [อ่าน 440 คน] 2022-06-03
รับสมัครนักเรียนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรียนเสริมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ หลังเลิกเรียน [อ่าน 746 คน] 2022-06-03
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |