ข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมสอวน.ชีววิทยาฯ ค่ายที่ 2/2564 [อ่าน 6408 คน] 2022-03-22
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 [อ่าน 11389 คน] 2022-03-23
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 [อ่าน 3132 คน] 2022-03-19
เรียกรายงานตัวและมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ ตามลำดับคะแนน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ [อ่าน 3720 คน] 2022-03-14
ผลการจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 9685 คน] 2022-03-11
รายงานข้อมูลจำนวนผู้สมัครชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 7924 คน] 2022-03-13
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 6634 คน] 2022-03-09
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนประเภทห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 13611 คน] 2022-03-08
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภท ห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 13209 คน] 2022-03-03
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ค่าย1 ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน 1306 คน] 2022-02-22
ประกาศผลการคัดเลือกเข้าค่ายสอวน ชีววิทยา ค่ายที่ 1 ปีการศึกษา 2564 [อ่าน 28406 คน] 2022-02-22
รายงานยอดรับสมัครนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ [อ่าน 5583 คน] 2022-02-23
ขั้นตอนการคืนเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2564 [อ่าน 617 คน] 2022-02-01
เกณฑ์การพิจารณานักเรียนชั้น ม.3 เข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 6494 คน] 2022-02-07
ประกาศผลสอบ DS Pre-test' 65 และดาวน์โหลดเกียรติบัตร [อ่าน 11235 คน] 2022-02-06
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |