เกียรติภูมิแห่งวันวาน : ๒๗ ต.ค. ๕๖ - ๘๒ ปี


 บันทึกโดย Admin  27 ต.ค 2556

จากบทความ "กลอนร้องสำหรับโรงเรียนเทพศิรินทร์ บทเพลงแห่งจิตวิญญาณ"
โดยครูยุพา เผ่าสุขถาวร ในหนังสือแถลงการศึกษาเทพศิรินทร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

ผู้เข้าชม : 5344