ข่าวทั้งหมด
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 [อ่าน 47521 คน] 2022-03-10
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ DS Pre-test และ ขั้นตอนการเข้าสอบ [อ่าน 16022 คน] 2022-01-22
กิจกรรมการวันครู 2565 [อ่าน 366 คน] 2022-01-25
ตารางเรียนonsite และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน [อ่าน 4013 คน] 2021-12-30
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 278 คน] 2021-12-07
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 330 คน] 2021-11-30
DS Pre-test' 65 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 15334 คน] 2022-01-19
ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ดำพะธิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [อ่าน 407 คน] 2021-11-24
ประกาศรับสมัครงาน [อ่าน 869 คน] 2021-11-18
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [อ่าน 217 คน] 2021-11-15
รับสมัครโครงการพัฒนาการศึกษา (เรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2/2564 [อ่าน 1265 คน] 2021-11-11
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสังคม [อ่าน 288 คน] 2021-11-06
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [อ่าน 194 คน] 2021-11-06
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา [อ่าน 1442 คน] 2021-11-06
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [อ่าน 283 คน] 2021-11-04
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |