สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ฯเทพศิรินทร์


 บันทึกโดย Admin  02 ต.ค 2556

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา

และผลงานความสำเร็จของโรงเรียนเทพศิรินทร์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 10.00 น.


ผู้เข้าชม : 4274