ข่าวทั้งหมด
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 2424 คน] 2023-03-15
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1313 คน] 2023-03-15
รายงานจำนวนผู้สมัครสอบประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 5541 คน] 2023-03-17
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกประเภทความสามารถพิเศษ ระดับม.1 [อ่าน 18923 คน] 2023-03-15
รับสมัครครูอัตราจ้าง [อ่าน 841 คน] 2023-03-15
รายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษระดับชาติหรือทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียนหรือสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน [อ่าน 436 คน] 2023-03-14
ผลการจัดแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 21888 คน] 2023-03-14
เผยแพร่ผลงานวิจัยในชั้นเรียน [อ่าน 1747 คน] 2023-09-15
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 2894 คน] 2023-03-14
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประเภทความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 4514 คน] 2023-03-14
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1432 คน] 2023-03-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 1786 คน] 2023-03-11
เรียกรายงานตัวและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 14583 คน] 2023-03-10
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 16929 คน] 2023-03-08
ประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน 22890 คน] 2023-03-08
Page      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |