เตือน! คนที่สอบตรง สอบตรง มศว '57


 บันทึกโดย Admin  18 ก.ย. 2556

คำเตือนและข้อปฏิบัติ

สำหรับผู้เข้าสอบข้อเขียน/สอบภาคปฏิบัติสอ­­บตรง

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2557ที่มา : www.youtube.com

ผู้เข้าชม : 1229