ข่าวทั้งหมด
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ DS Pre-test และ ขั้นตอนการเข้าสอบ [อ่าน 16175 คน] 2022-01-22
กิจกรรมการวันครู 2565 [อ่าน 409 คน] 2022-01-25
ตารางเรียนonsite และ แนวทางการจัดการเรียนการสอน [อ่าน 4062 คน] 2021-12-30
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 298 คน] 2021-12-07
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน 347 คน] 2021-11-30
DS Pre-test' 65 โครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 [อ่าน 16111 คน] 2022-01-19
ขอแสดงความยินดีกับครูศิริลักษณ์ ดำพะธิก กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [อ่าน 423 คน] 2021-11-24
ประกาศรับสมัครงาน [อ่าน 889 คน] 2021-11-18
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [อ่าน 229 คน] 2021-11-15
รับสมัครโครงการพัฒนาการศึกษา (เรียนเสริมวันเสาร์ห้องเรียนทั่วไป) ภาคเรียนที่ 2/2564 [อ่าน 1289 คน] 2021-11-11
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสังคม [อ่าน 303 คน] 2021-11-06
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [อ่าน 207 คน] 2021-11-06
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการศึกษา [อ่าน 1459 คน] 2021-11-06
การจัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ ภายใต้ภาวะการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [อ่าน 294 คน] 2021-11-04
รหัส Google Classroom ภาคเรียนที่2/2564 [อ่าน 5589 คน] 2021-10-31
Page      | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |