สกุลเงินในกลุ่มประเทศอาเซียน


 บันทึกโดย Admin  19 ก.ย. 2556


อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นเป็นประมาณการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน *

ผู้สรุป: นางสาววริน มโนรมณ์
ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ผู้เข้าชม : 4426