โรงเรียนมีบริการรับบริจาคเงินค่าบำรุงการศึกษา บริเวณชั้นล่างอาคารเทิดพระเกียรติ


 บันทึกโดย Admin  01 ต.ค 2556

ที่มา : http://www.debsirin.ac.th/news/view.php?id_news=0000000475

ผู้เข้าชม : 1186