ประกาศผลการคัดนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 (เพิ่มเติม)


 บันทึกโดย Admin  15 พ.ค. 2556>>รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้รับคัดเลือก<<
>>เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2556   ( เพิ่มเติม )<<
นักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์

ให้นักเรียนมารายงานตัว ณ ห้องประชุมเทิดพระเกียรติ  ชั้น 2
ในวันที่ 1 เมษายน 2556  เวลา 9.00 น.


ถ้านักเรียนไม่มารายงานตัวจะถือว่า สละสิทธิ์

ผู้เข้าชม : 5692