การขออนุญาตใช้ตึกนิภานภดลเป็นที่เรียน

            ตึกนิภานภดลได้รับภัยทางอากาศ ในตอนปลายของของสงครามโลกครั้งที่๒ เช่นเดียวกับตึกอื่นๆของ โรงเรียนเทพศิรินทร์ หลังสงครามโลกครั้งที่๒ ทางวัดได้จัดให้มีอาคารใหม่ใช้เป็นสถานปริยัติธรรม ตึกนิภานภดล จึงถูกทอดทิ้งร้างไม่มีการบูร ณะปฎิสังขรณ์มาเป็นเวลากว่า ๒๐ปี เมื่อนายบุญอวบ บูรณะบุตร มาเป็นอาจารย์ใหญ่ เมื่อปี ๒๕๑๓ ได้ปรึกษากับทางสมาคม นักเรียนเก่าจากนั้นพลเอกกฤษณ์ สีวะรา (ผบ.สส.และ ผบ.ทบ.) ในฐานะนายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์พร้อมด้วยอาจารย์ ใหญ่ได้เข้านมัสการพระธรรมธัชมุนี(เอื้อน ชินทตโร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เพื่อขออนุญาติใช้ตึกนิภานภดล ให้เป็น สถานที่ศึกษาโดยท่านเจ้าอาวาสไม่ขัดข้อง และ ยังอนุญาตให้ใช้ศาลาสองหลัง หน้าพระอุโบสถด้วยตั้งแต่ ปีการศึกษา๒๕๑๓ ทางโรงเรียนได้รับเงินงบประมาณของ กระทรวงศึกษาธิการ เปิดประมูลบูรณะซ่อมแซมตึกนิภานภดล ให้คืนสภาพดีดังเดิม ช่างประมูลรับซ่อมเป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐บาท กระทรวงได้เงินในการนี้ ๗๐,๐๐๐บาท โรงเรียนได้ใช้เงินบำรุงการศึกษาสมทบ อีก๗๙,๐๐๐บาท เริ่มซ่อมตั้งแต่วันที่๑๔ ธันวาคมพ.ศ.๒๕๑๔ ใช้เวลาซ่อม ๒เดือน ทางสมาคมนักเรียนเก่าได้สร้างโต๊ะเรียน ๘๐ตัวสำหรับใช้ภายในตึกนิภานภดลด้วย