กำเนิดตึกเยาวมาลย์อุทิศปิยราชบพิตรปดิวรัดา

            ในปี พ.ศ.๒๕๑๔ สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ซึ่งมีพลเอก กฤษณ์ สีวะรา เป็นนายกสมาคม พร้อมด้วย คณะกรรมการและอาจารย์ใหญ่ ได้ขออนุญาตต่อเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส และ กระทรวงศึกษาธิการทำ การรื้อตึกเยาวมาลย์อุทิศ และ ตึกปิยราชบพิตรปดิวรัดา ซึ่งชำรุดทรุดโทรมเป็นอันมาก เจ้าอาวาสวัดเทพศิริน ทราวาสและกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตโดยทางกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สถาปนิกของกระทรวงออกแบบ ตึกใหม่เป็นหลังคาทรงไทยสูง ๖ชั้นด้วยเงินงบประมาณ๕,๒๘๐,๐๐๐บาท กำหนดสร้างเสร็จภายใน ๓๖๕วัน
            ในวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๕ เวลา ๑๑.๓๙ น.สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่นี้

            เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ก็ได้ทำพิธีเปิดในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ โดยมีพระสาสนโสภณ(เอื้อน ชินทตโร) เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสป็นประธานและขนามนามตึกแห่งนี้ว่า "ตึกเยาวมาลย์อุทิศปิยราชบพิตรปดิวรัดา" ตามชื่อเดิมของตึกทั้งสองที่รื้อออกไป ตึกเยาวมาลย์อุทิศปิยราชบพิตรปดิวรัดา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง๖ชั้น หลังคาทรงไทย กว้าง ๙.๕๐เมตร ยาว ๗๑.๕๐ เมตร มีห้องเรียนทั้งหมด ๒๙ ห้อง