และหากเดินผ่านทางเชื่อมตึกไปยังตึกภาณุรักษี(๑๐๐ ปี เทพศิรินทร์) ขึ้นไปยังชั้น ๖
บนศูนย์ชีววิทยาของโรงเรียน เป็นที่ตั้งของโครงกระดูกอาจารย์ใหญ่ ซึ่งท่านบริจาคให้กับโรงเรียน
ซึ่งนักเรียนสายวิทย์ฯ ทุกคนจะให้ความเคารพ และบูชาเป็นอย่างยิ่ง