ด้วยภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปประจำพระองค์ ของเจ้านายหลายพระองค์ รวมทั้งพระประธานที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนวัดอื่นๆ ด้วยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิที่รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้หล่อขึ้น และตั้งอยู่บนฐานชุกชีทรงประสาทจัตุรมุข ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนั้นเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถาน ๒ หลัง คือ

  1. "จาตุรนต์อนุสสารี"
  2. "ภาณุรังษีอนุสสร"