ถัดเข้าไปจากตึกเยาวมาลย์ฯ ก็จะได้พบกับสิ่งปลูกสร้างสถาปัตยกรรมไทยอันวิจิตรหลังงาม นามว่า "ตึกนิภานภดล" อันเป็นที่ประดิษฐานของพระสาทิสลักษณ์ และพระอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงบริจาคทุนทรัพย์สร้างเครื่องใช้ครุภัณฑ์สำหรับตึกเยาวมาลย์อุทิศ และสร้างตึกนิภานภดลถวายแก่วัดเทพศิรินทราวาสสำหรับเป็นโรงเรียนสอนปริยัติธรรม(ปัจจุบันเป็นตึกเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์) เพื่ออุทิศพระกุศลเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนม์ได้ 28 พรรษา เสมอด้วยพระชนมพรรษาสมเด็จพระอัยยิกา พระอนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่ชั้นบนของตึก เป็นพระรูปครึ่งพระองค์ ทำจากหินอ่อนอิตาลีที่นำเข้ามาเมื่อครั้งสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคมอันมีความงดงามเป็นยิ่งนัก
         นอกจากนี้บนตึกนิภานภดล ยังเป็นที่ตั้งของห้อง "วิมลประภาวดี" ซึ่งเป็นห้องดนตรีไทยของโรงเรียนเทพศิรินทร์ ซึ่งนอกจากจะมีเครื่องดนตรีที่เก่าแก่ และอุปกรณ์การแสดงนาฏศิลป์อาทิหนังใหญ่แล้ว ยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติ