และเมื่อเดินมาเรื่อยๆ บนถนนริมกำแพงวัดเทพศิรินทราวาส สิ่งที่ตั้งตระหง่านตรงหน้าคือซุ้มประตูทางเข้าวัดที่สร้างเป็นศาลาตรีมุข ยอดปราสาท โดยอดีตเป็นเหมือนสนามฟุตบอลขนามจิ๋วที่ใช้ประชันฝีเท้าของเหล่าลูกแม่รำเพย ซึ่งตามจริงแล้วเป็นซุ้มประตูที่จะเปิดในยามที่มีการเสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลของเจ้านายทุกพระองค์ ในยามที่มีงานพระราชพิธีต่างๆ ของวัดเทพศิรินทราวาส เดินไปไม่ไกลก็จะเจอกับซุ้มประตูแดงที่เป็นทางเชื่อมระหว่างวัด และโรงเรียนอีกจุดหนึ่ง ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้า-ออกตลอดเวลา มองผ่านประตูบานนี้ออกไป คือ วิหารอัฐิท่านเจ้าคุณนรฯ ที่นักเรียนเทพศิรินทร์มักเข้ามากราบไหว้สักการะ และขอพรบ่อยๆ โดยเฉพาะเรื่องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการ

วิหารอัฐิท่านเจ้าคุณนรฯ