พิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
กิจกรรมของวันที่ 25 พ.ย. 2557 08:30 - 10:30

กิจกรรมจตุรมิตรสามัคคี พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาท-สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว