ข่าวรับสมัครนักเรียน/ประกาศผล
รายชื่อนักเรียนและสถานที่สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 5101 คน] 2014-03-28
ผลการรับนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2557 (ความสามารถพิเศษ) [อ่าน 4299 คน] 2014-03-24
จำนวนผู้สมัครรายวันระดับ ม.1 และ ม.4 [อ่าน 7107 คน] 2014-03-24
กำหนดการลงทะเบียนเรียนและประชุมผู้ปกครอง [อ่าน 3439 คน] 2014-03-21
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการพิจารณาเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 5049 คน] 2014-03-20
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 3380 คน] 2014-03-06
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 7439 คน] 2014-03-05
รายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4 [อ่าน 7198 คน] 2014-03-09
สพฐ ย้ำ ม.3 อาจไม่ได้เรียนต่อที่เดิมทุกคน [อ่าน 1912 คน] 2014-03-09
เส้นทางสู่ฝัน มาเป็น 'นักบาส' ลูกแม่รำเพย [อ่าน 3672 คน] 2014-02-18
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 27372 คน] 2014-03-19
ประกาศผลการสอบ Ds-Pre-Test ' 57 [อ่าน 9158 คน] 2014-08-27
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ DS-Pre-Test’ 57 [อ่าน 3082 คน] 2014-01-25
ด่วน ! สมัครสอบ DS-Pre-Test'57 ออนไลน์ที่ pretest.debsirin.ac.th [อ่าน 2186 คน] 2014-01-25
กำหนดการการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 [อ่าน 11850 คน] 2014-02-12
Page      | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |