ประกวดราคาซื้อ หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ชนิด LED


 บันทึกโดย Admin  07 พ.ย. 2560

หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ชนิด LED จำนวน 1,900 ชุด (พร้อมติดตั้ง)
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ

>> download TOR LED <<

ชื่อผู้ติดต่อ : งานพัสดุ
E-mail     : pasadudebsirin@Gmail.com
โทรศัพท์   : 098-2654092, 02-6215801-2 ต่อ 206
โทรสาร    : 02-6215801-2 ต่อ 207 , 02-2246085

ผู้เข้าชม : 871