รับสมัคร DS Pre - test' 63


 บันทึกโดย Admin  13 ธ.ค. 2562

สมัครออนไลน์เท่านั้น    

ใช้บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเข้าสอบ 

สมัครแล้วจำเลขที่ใบสมัครสอบ เพื่อเข้าระบบ
สแกน QR Code จ่ายเงินผ่านระบบ Internet Banking   ทุกธนาคาร ฟรีค่าธรรมเนียม
หลังจ่ายเงิน 48 ชั่วโมงตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ทันทีhttps://pretest.debsirin.ac.th   กำหนดการ

    สมัครผ่านเว็บไซต์    วันนี้  13 ธันวาคม 2562
   คลิกที่เว็บ-->         https://pretest.debsirin.ac.th   
   ชำระเงิน                ถึงวันที่  13 ธันวาคม 2562
   วิธีการชำระเงินค่าสมัคร 500  บาท                      
 
          
      เข้าสู่ระบบรับสมัคร  เพื่อชำระเงิน   โดยการแสกน QR Code  ชำระเงินผ่าน MobileBanking ได้ทุกธนาคาร 


คลิก –>   สมัครสอบออนไลน์     
              โปรดจำเลขที่ใบสมัครของตนเอง เพื่อเข้าสู่ระบบชำระเงิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ       14 ธันวาคม  2562 
วันที่ สอบ                          15 ธันวาคม  2562 
ใช้บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียนที่มีรูปถ่ายเข้าสอบ 


ผู้เข้าชม : 21920