เด็กเทพฯคว้ารางวัลเหรียญเงินแข่งคิดสร้างสรรค์ World Creativity Festival ณ ประเทศเกาหลี


 บันทึกโดย Admin  28 ต.ค 2556

เด็กเทพฯเข้าร่วมการแข่งขันคิดสร้างสรรค์
World Creativity Festival 2013
วันที่ 26-27 ต.ค. 2556 ณ ประเทศเกาหลี 

ได้รับรางวัล Silver Prize
 (ชนะเลิศอันดับ 2)

ได้แก่ ทีม SHOCK

ชื่อโครงการ Let's give the blind second eyes

    1.เด็กชายพิศลย์ เชิดชูวุฒิกุล  ม.3/4
          2.เด็กชายนันทวัฒน์ ประศรีพัฒน์  ม.3/4ผู้เข้าชม : 1662