เชิญชวน ''เด็กเทพ'' สร้างสรรค์ผลงาน ''ออกแบบงาน Animation โดยใช้โปรแกรม Flash CS4''


 บันทึกโดย Admin  27 พ.ย. 2556

เชิญชวน "เด็กเทพ" ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย
ที่มีความสามารถทางด้านการออกแบบ
มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจในงานด้าน Animation 
เข้าร่วมแข่งขันการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว

ด้วยโปรแกรม Flash CS4

ในงานนิทรรศการวิชาการก้าวสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2556
วันที่แข่งขัน 13 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์

สนใจอย่ารอช้า!!!

V
V
V

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

V
V
V

ดาว์โหลดใบสมัคร

ที่มา : http://pongsawadi.ac.th/

ผู้เข้าชม : 1582