รางวัลเหรียญทอง วงปี่พาทย์ๆม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว
ผู้ได้รับรางวัล : เด็กชายศิวัช อิ่มรัตนรัก, เด็กชายพัทธวีร์ หาญสิทธิสุนทร
รายละเอียดผลงาน :

รูปภาพบรรยากาศ

:: รางวัลเหรียญทอง วงปี่พาทย์ๆม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

Page      | 1 |