พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลจตุมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
กิจกรรมของวันที่ 22 พ.ย. 2557 12:00 - 18:00

เวลา 13.30 น. คู่ชิงอันดับที่ 3 // เวลา 16.00 น. คู่ชิงชนะเลิศ