อบรมเตรียมค่าย สอวน.คอมพิวเตอร์
23 ก.พ. 2559 เวลา 08:00น. ถึง 04 มี.ค. 2559 เวลา 16:00น.