นักเรียนเข้าค่าย2 สอวน.คอมพิวเตอร์
07 มี.ค. 2559 เวลา 08:00น. ถึง 23 มี.ค. 2559 เวลา 18:00น.