บรรพชาสามเฌรภาคฤดูร้อน
กิจกรรมของวันที่ 30 มี.ค. 2559 07:00 - 18:00