พิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
กิจกรรมของวันที่ 23 ต.ค. 2560 07:00 - 00:00

วงโยธวาทิตโรงเรียนเทพศิรินทร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พระปิยมหาราช) เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต