ประวัติผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ นายสุพจน์ หล้าธรรม

ผู้อำนวยการ นายสุพจน์ หล้าธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คนปัจจุบัน นายสุพจน์ หล้าธรรม