ประวัติผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์

ผู้อำนวยการ นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คนปัจจุบัน นายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์