งานนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ
  - โครงสร้าง

รายละเอียดบุคลากร


ชื่อ - นามสกุล : เอกสารและคำสั่งกลุ่มงานนโยบายและงานงาน
วุฒิการศึกษา :
ตำแหน่ง : อื่นๆ
ครูประจำชั้น : ม.
E-mail :
Facebook : https://sites.google.com/a/debsirin.ac.th/policy-and-planning-group/
หน่วยงาน : งานนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ     ตำแหน่ง