ข่าวพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์
กำหนดการโครงการ [อ่าน 1448 คน] 2013-02-22
18 กุมภาพันธ์ 2556 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ [อ่าน 1721 คน] 2013-02-19
ประกาศ!! พิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนรับสมัครยุวมัคคุเทศก์ชั้นม. 1-4 [อ่าน 2162 คน] 2013-02-14
คณะ Museum Siam เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 [อ่าน 1580 คน] 2013-02-11
คณะธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 [อ่าน 1431 คน] 2013-02-11
DS Pre-test @ DS Living Museum [อ่าน 1868 คน] 2013-02-08
คณะแม่ชีจากเสถียรธรรมสถานเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ [อ่าน 1526 คน] 2013-02-01
รายงานข่าวพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 1745 คน] 2013-02-13
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 2438 คน] 2013-01-18
ตารางการเข้าชม พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 3274 คน] 2013-02-12
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตนชมพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 1638 คน] 2013-01-10
วีดีโอแนะนำพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ [อ่าน 1627 คน] 2013-02-08
Page      | 1 | 2 | 3 | 4 |